SIMP-Augustów

Strona w budowieLogo-CGME3.png (1017×240)

Spotkania koła SIMP Augustów w każdy drugi lub czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 16-19(+)Spotkania będą podzielone na część oficjalną tj.16-17 prezentacja zagadnienia technicznego oraz nieoficjalną 17-19(+) swobodną dyskusję. Proszę o co najmniej cztero tygodniowe wyprzedzenie propozycji tematów technicznych oraz krótkie wprowadzenie w temat i przebieg prezentacji.

Propozycję tematów technicznych proszę przesyłać na adres kontak(at)cgme.pl lub telefonicznie/-/G∀ß®ȳ$

        08 IV 2019 

        11 II 2019 podsumowanie targów technicznych odwiedzanych przez reprezentantów SIMP Augustów w ubiegłym roku.

        10 VII 2017 zmiana godziny prezentacji tematy technicznego. 

Dziękuję za zainteresowanie tematem ostatniego spotkania.

    W związku z licznymi prośbami o zmianę godziny spotkania a raczej innej godziny na przedstawienie tematu technicznego wprowadzam następującą zmianę:

    Na spotkaniach sierpowych odbyły się prezentacje tematów związanych z dokumentacją CE, oraz uprawnieniami i innymi szkoleniami technicznymi (np. spawacz, tokarz, frezer, elektryk, inżynier budowy itp.). Terminy spotkania z  inż. Jana Kozackiem na temat produktów do aktywacji powierzchni oraz łączenia chemicznego-klejenia materiałów zostały odwołane z terminów spotkań wrześniowych./-/G∀ß®ȳ$

         21 VIII 2017 – Normalizacja w technice, normy PN, EN, ISO, DIN.
         07 VIII 2017 – Na spotkaniu odbędzie się prezentacja produktów firmy IGUS prowadzona przez Pana Wojciecha Dawidowicza.
 
         24 VII 2017  –  „Optymalizacja zagęszczanie masy przy produkcji brykietu oraz pelletu z odpadów produkcyjnych klasyfikowanych jako pochodzących z rolnictwa, sadownictwa, upraw hudroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwarzania żywności.” inż Mariusz Grabowski./-/G∀ß®ȳ$ 
 
        10 VII 2017 – Paliwa drugiej generacji – techniki spalania oraz bio-degradowalność paliw spełniających wymogi OZE.
 
       26 VI 2017 – Spotkanie  poprowadzi inż. Mariusz Grabowski. “Zagadnienia nowoczesnej techniki w kontekście wynalazczości oraz ochrony praw autorskich”/-/G∀ß®ȳ$

        12 VI 2017 – Spotkanie poprowadzą:

  • dr inż. Jerzy Ickiewicz prezes białostockiego oddziału SIMP oraz pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej,
  • dr inż. Sławomir Obidziński pracownik naukowy Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej,
  • inż. Mariusz Grabowski główny inżynier CG Mechanical Engineering./-/G∀ß®ȳ$

        29 V 2017 – Spotkanie organizacyjne.

Czekamy na propozycję tematów technicznych pod adresem kontak(at)cgme.pl/-/G∀ß®ȳ$


Komentarze są zamknięte.